ගෙදර

භාවිතා කිරීමේ කොන්දේසි

1. හැදින්වීම

Http://www.medmonks.com/ වෙබ් අඩවියට පිවිසීමෙන් හා සැසඳීම සඳහා ලොව පුරා සෞඛ්ය සායන සැසඳීම සහ සෞඛ්යය, සෞන්දර්ය, පරිපූර්ණ හා සමාන සේවා සැපයුම්කරුවන් සහ සැපයුම්කරුවන් සහ වෙබ් අඩවියේ ලැයිස්තුගත කර ඇති පක්ෂ විසින් ලැයිස්තුගත කර ඇති අනෙකුත් සේවාවන් සම්බන්ධ කර ගැනීමට වෙබ් අඩවියෙන් සාදරයෙන් පිළිගනිමු. : (www.medmonks.com/ (මෙම සේවාවන්හි "සේවා" සහ සේවා සපයන්නන් (සියලු තනි පුද්ගල වෛද්යවරුන්, රෝහල් සහ සායන ඇතුළුව) සහ "සේවා සපයන්නන්" යනුවෙන් හඳුන්වනු ලැබේ. / හෝ "සායන"). ලෝකය පුරා සායන සහ සේවා සපයන්නන් විසින් සපයනු ලබන වෛද්ය සේවාවන් සොයා ගැනීම, සෙවීමට සහ සම්බන්ද කිරීමට ඔබට අවස්ථාව ලබා දේ. තවද ලියාපදිංචි පරිශීලකයන් (පහත සඳහන් අර්ථකථනය) මගින් සේවා (වවුචර්) සඳහා වවුචර් මිලදී ගත හැකි වේදිකාවක්ද සපයයි. Medmonks.com සහ එහි ඇති පහසුකම්, සේවාවන් සහ ද්රව්ය ("වෙබ් අඩවිය") හිමිකාරත්වය දරනු ලබන අතර Medmonks Medicare Private Limited විසින් පාලනය කරනු ලබන ඉන්දියානු ලියාපදිංචි සමාගමක් ලෙස Medmonks.com ("http://www.medmonks.com/") සමාගමේ අංක අයිතිකරු අංක U74999DL2016PTC307504 හි අංක 19, 2nd Floor, බ්ලොක් එන්එන්එක්ස් කේන්ද්රය 2, රෝහිණී දිල්ලි-7, ඉන්දියාවේ ප්රධාන කාර්යාලය වේ. මෙම කොන්දේසි වල භාවිතය සඳහා "අප", "අපගේ" සහ "අප" යනු Medmonks.com යන්නයි.

2. වැදගත් දැන්වීමක්

Medmonks.com කිසිදු සෞඛ්යාරක්ෂාව හෝ වෛද්ය උපදෙස් හෝ නිර්ණය කිරීම සඳහා සම්බන්ධ නොවේ. වෙබ් අඩවියේ දක්වා ඇති ඕනෑම තොරතුරු මාර්ගෝපදේශනයක් ලෙස අදහස් කෙරෙනුයේ වෘත්තීය වෛද්ය උපදෙස් සඳහා ආදේශකයක් ලෙස නොවේ. වෙබ් අඩවිය යනු සෞඛ්ය සේවා සැපයුම්කරුගෙන් හෝ අන්තර්ජාලය මගින් රැස් කර ඇති සැපයුම්කරුවන් සහ / හෝ සායන පිළිබඳ තොරතුරු ප්රදර්ශනය කරන ලද සේවකයින් සහ වවුචර් මිලදී ගැනීම සඳහා පහසුකම් සපයනු ලැබේ. සායන සහ / හෝ සැපයුම්කරුවන් විසින් ප්රකාශයට පත් කරන ලද ඕනෑම අන්තර්ගතයක් තිරගත කිරීම හෝ වලංගු නොවන අතර, අපි කිසිදු විශේෂඥ සායනයක් හෝ / හෝ සැපයුම්කරුවකු අනුමත කර නැත. ඔබට ට්රසේවා සැපයීමට සායන හෝ සැපයුම්කරුවකු (අපගේ වෙබ් අඩවියෙහි වවුචරයක් මිලදී ගැනීම ඇතුළුව) ඔබ තීරණය කරන්නේ නම්, ඔබ ඔබේම අවදානමකින් එසේ කටයුතු කරයි. මේ සම්බන්ධයෙන් ඔබ මෙම වෙබ් අඩවියේ ලැයිස්තුගත කර ඇති ඇතැම් සායනික හා / හෝ සේවා සපයන්නන් සපයනු ලබන වෛද්ය සේවාවන් සඳහා රක්ෂණ ලබා නොදෙන හෝ අනිවාර්යයෙන්ම පවතින නීතිරීති වල පිහිටා ඇත. ඔබ වෙබ් අඩවියෙහි ලැයිස්තුගත කර ඇති ඕනෑම සායනයක් සහ / හෝ සැපයුම්කරුවකු පිළිබඳ ඔබේම පර්යේෂණ සිදු කිරීමට ඔබ නිර්දේශ කරන අතර ඔබේ සායනය සහ / හෝ සැපයුම්කරුට මෙම වෙබ් අඩවියෙන් ලබා ගැනීමට පෙර ඔබේ වෛද්යවරයා හෝ ප්රාථමික සෞඛ්ය සේවා සැපයුම්කරු සමඟ සාකච්ඡා කළ යුතුය. සායන සහ / හෝ සේවා සපයන්නන් සඳහා වන වෙබ් අඩවියෙහි ඔබ විසින් සිදු කරන ඕනෑම සෙවුමක් සිදු කරන ලද ප්රතිඵල ඕනෑම විශේෂඥ සායනයක් සහ / හෝ සැපයුම්කරුවකුගේ Medmonks.com අනුමත කිරීම හෝ ඕනෑම සායන සහ / හෝ සපයන්නන්

3. අප ලබා නොදෙන සේවාවන්

1. Medmonks.com යනු වෛද්ය අනුග්රාහක සේවාවක් නොවේ. වෙබ් අඩවියේ ලැයිස්තුගත කර ඇති ඕනෑම සායනයක් සහ / හෝ සැපයුම්කරුවකු අනුමත කිරීම, නිර්දේශ කිරීම හෝ අනුමත නොකිරීම. අපි වෛද්ය වෘත්තිකයන් නොවූවත්, වෛද්ය වෘත්තිකයන් ලෙස කටයුතු කිරීමට අප කටයුතු නොකරන අතර, සේවාලාභීන් (පහත දැක්වෙන පරිදි) හෝ සායන සහ / හෝ සේවා සපයන්නන් සමඟ වෛද්ය ප්රතිකාර සම්බන්ධයෙන් කිසිදු ගැටළුවකට සම්බන්ධ හෝ උපදෙස් ලබා නොදෙනු ඇත. 2. මෙම වෙබ් අඩවිය හරහා ලබා ගත හැකි ඕනෑම සායනයක් සහ / හෝ සැපයුම්කරුවකු විසින් සපයන ලද තොරතුරු පාලනය කිරීම හෝ Medmonks.com වෙතින් ලබාගත හැකි තොරතුරු මෙම වෙබ් අඩවිය හරහා ලබා ගත නොහැකි අතර, Medmonks.com සහතිකයේ හෝ සත්යතාව, ගුණාත්මකභාවය, ආරක්ෂාව හෝ නීත්යානුකූලභාවය සහතික කිරීමට හෝ සහතික නොකෙරේ. සායනය සහ / හෝ සැපයුම්කරු හෝ ඕනෑම සායනයක් සහ / හෝ සැපයුම්කරුවකු විසින් සපයනු ලබන හෝ ලබා දෙන ලද සේවාවන්, ඕනෑම ලැයිස්තුගත කිරීමේ නිරවද්යතාවයක් හෝ ඔබට ලබා ගත හැකි ඕනෑම සායනයක හෝ / හෝ සැපයුම්කරුගේ දත්ත හෝ සායන හෝ සැපයුම්කරුවන්ගේ හැකියාව ගනුදෙනුවක් සම්පූර්ණ කරන්න.

4. අපි සපයන සේවාවන්

1. Medmonks.com යනු වෛද්ය සේවාවන් වෙත පිවිසීමට බලාපොරොත්තු වන පුද්ගලයන් සඳහා වන වෙබ් අඩවියකි ("ගනුදෙනුකරුවන්", "ඔබේ" හෝ "ඔබ") සහ සේවාවන් සැපයීමට අවශ්ය ලොව වටා පිහිටි සායන සහ / හෝ සපයන්නන් වේ. Medmonks.com වෙබ් අඩවිය හරහා සේවාලාභීන් සහ සායන සහ / හෝ සේවා සපයන්නන් හරහා හඳුන්වා දීම පහසුකම් සලසයි. Medonks.com ද ලියාපදිංචි වූ පරිශීලකයින්ට සේවා සඳහා වවුචර් මිලදී ගැනීම සඳහා පහසුකම් සලසයි. Medmonks.com සේවා සැපයුම්කරුවෙකු නොවන අතර ඕනෑම සේවාවක් සඳහා වෙබ් අඩවියෙහි වවුචරයක් මිලදී ගෙන තිබේද යන්න ඇතුලත්ව සේවා පත් ලබා දීම සහ / හෝ ලබා දීම කළමනාකරණය කිරීම සඳහා වගකීමක් නැත. 2. Medmonks.com විවිධාකාර සාහිත්ය හා සේවා සපයන්නන්ගෙන් ඔවුන්ගේ පහසුකම් සහ සේවාවන් මෙන්ම ප්රසිද්ධ වෙබ් අඩවි විශාල සංඛ්යාවක් ද තොරතුරු රැස් කරයි. අපගේ වෙබ් අඩවිය හරහා මෙම තොරතුරු වෙත ප්රවේශ විය හැකිය. ඔබේ සායනික හෝ සැපයුම්කරු තෝරා ගැනීම පිළිබඳව තීරණයක් ගැනීමෙන් එවැනි සායන හෝ සේවා සපයන්නන් පිළිබඳ ඔබේම පර්යේෂණ පැවැත්වීම මගින් මෙම තොරතුරු සහාය විය යුතුය. සායනික සේවා සැපයීමට සායනික හෝ සැපයුම්කරුවෙකු තෝරා ගන්නේ නම්, අපි ඔබ හා සායනය හෝ සැපයුම්කරු අතර සම්බන්ධතා පහසුකම් සලසනු ඇත. ඔබේ තොරතුරු සායනය හෝ සැපයුම්කරු ("වෙබ් අඩවිය සේවාව") වෙත සැපයීමෙන් හෝ තොරතුරු සැපයීමේ සම්බන්ධතා තොරතුරු සැපයීම සායනය හෝ සැපයුම්කරු. 3. ඔබට Medmonks.com ලබා දිය යුතු දේ බැලීමට වෙබ් අඩවිය හරහා ගවේෂණය කිරීමට ඔබට අවශ්ය විය හැකිය. මෙම කාරණය නම්, මෙම වෙබ් අඩවියේ ඔබේ භාවිතය සඳහා මෙම කොන්දේසි වල කොන්දේසි කිහිපයක් පමණක් අදාළ වන අතර අනෙකුත් විධිවිධාන අදාළ නොවේ.

5. අන්තර්ගත ප්රතිපත්ති

1. වෙබ් අඩවිය හරහා ඉදිරිපත් කරන ලද මාර්ගගත බෙදා හැරීම සහ ප්රකාශයට පත් කිරීම සඳහා මැදමොන්ක්ස්.com ක්රියා කරයි. අන්තර්ගතය හෝ තොරතුරු ප්රදර්ශනය කිරීමට පෙර කිසිදු වගකීමකින් තොරව ඔබ විසින් හෝ ඔබ විසින් සායන හෝ විමර්ශනය කිරීම සඳහා වගකියනු නොලැබේ. . අපගේ දත්ත ඇතුලත් කිරීමේ ආකෘති මගින් හෝ වෙනත් ආකාරයකින් වෙබ් අඩවියේ පළ කිරීම සඳහා ඔබ අප වෙත සපයන අන්තර්ගතය හා තොරතුරු සඳහා ඔබ වගකිව යුතුය. අපි එය අපහසුතාවයක් හෝ අප වෙනුවෙන් වගකීමක් ඇති බව විශ්වාස කරන්නේ නම්, ඔබගේ අන්තර්ගතය සංස්කරණය කිරීමට හෝ ඉවත් කිරීමට අපට අයිතියක් ඇත. 2. ඔබ සායනික හා / හෝ සැපයුම්කරුවන්ගේ සමාලෝචන හෝ සාහිත්ය සහ / හෝ සැපයුම්කරුවන් විසින් වෙබ් අඩවියේ හෝ ආශ්රිත හෝ සම්බන්ධිත වෙබ් අඩවිවල හෝ ඔබ විසින් සපයනු ලබන සේවාවන් පිළිබඳව ඔබ ප්රකාශයට පත් කරන අතර, එම සමාලෝචන වල නොම්මර ප්රකාශයට එකඟ වෙමු. Medmonks.com වෙත සායනයක හෝ සැපයුම්කරුවකුගේ සමාලෝචනයක් පළ කිරීමේදී ඔබ ඇතුලත් වත්මන් සමාලෝචන ප්රතිපත්ති අනුගමනය කළ යුතුය: - සමාලෝචනය අපහාසාත්මක විය නොහැකිය - සමාලෝචනය පවුලේ මිත්රශීලි විය යුතුය (කිසිදු අපකීර්තියක් නැතැයි) - හිස් නැත. වෙනත් කෙනෙකු පවසා ඇති දේ ගැන ප්රකාශයක් කළ නොහැක. - කිසිදු පෞද්ගලික අපහාසයක් - අපරාධකාරී ක්රියාකාරකම් පිළිබඳ වාර්තා නොමැත (නිසි අධිකාරිය වෙත වාර්තා කළ යුතුය) - ඊමේල් ලිපිනය හෝ දුරකථන අංක ඇතුළුව ඕනෑම ආකාරයක වාණිජ තොරතුරු - වෙනත් විභව ගනුදෙනුකරුවන්ට අදාළ නොවන අන්තර්ගතයන් - සමාලෝචන සම්මත ඊමේල් එක භාවිතා නොකළ යුතුය CAPS, No HTML, etc.) - අප ඔබට ඊමේල් හෝ දුරකථන 3 මගින් ඔබව සම්බන්ධ නොකළ හැකි සමාලෝචන ප්රතික්ෂේප කිරීමට තීරණය කළ හැකිය. සමාලෝචන හා අනෙකුත් පරිශීලකයන්ගේ සැපයුම් පෙළ වෙබ් අඩවියේ අන්තර්ගත ප්රතිපත්ති ප්රතිපත්තියේ වෙනත් කොන්දේසි සමාලෝචන ප්රතිපත්තියේ ආවරණය කර ඇත.

6. වයස සහ වගකීම්

ඔබ වෙබ් අඩවි සේවය ලබා ගත හැකි බව පමණක් සැලකිල්ලට ගත යුතු අතර, ඔවුන් පදිංචි වී ඇති අධිකරණ බලය යටතේ එවැනි කොන්ත්රාත් සෑදීමට නීත්යානුකූලව හිමිකමක් ඇති පුද්ගලයින් විසින් භාවිතා කළ හැකිය. මෙම වෙබ් අඩවියට පිවිසීමෙන් හා භාවිතා කිරීමෙන් ඔබ වයස අවුරුදු 18 ට වඩා වැඩි බව ඔබෙන් ඉල්ලා සිටී.

7. දත්ත ආරක්ෂණය

1. මෙම භාවිතයට අදාළ කොන්දේසි සඳහා "දත්ත" යනු X හෝ XMLXX තොරතුරු තාක්ෂණ පනතෙහි විවිධ ප්රතිපාදනවල අර්ථ නිරූපනය කර ඇති පුද්ගලික දත්ත ඇතුළුව සියලු විද්යුත් දත්ත හෝ තොරතුරු වේ; තොරතුරු තාක්ෂණ (සාධාරණ ආරක්ෂණ ක්රමවේදයන් සහ ක්රියා පටිපාටි සහ සංවේදී පෞද්ගලික තොරතුරු) රීති, 2000 ("SPI රීති"); තොරතුරු තාක්ෂණ (මධ්ය මාර්ගෝපදේශ) රෙගුලාසි, 2011; සහ යුරෝපා සංගමයේ පොදු දත්ත ආරක්ෂණ රෙගුලාසි (ද.දේ.ආර්.). ඔබට වෙබ් අඩවිය වෙත ඉදිරිපත් කරන ලද දත්ත සහ Medmonks.com මගින් සායනය හෝ සැපයුම්කරු වෙත මාරු කරනු ලැබේ. එය ඔබ හා සායනය හෝ සැපයුම්කරු අතර කොන්ත්රාත්තුව අවසන් කිරීම අවශ්ය වේ. ඔබ වෙත සේවාවන් සැපයීම පහසු කිරීම සඳහා ඔබ විසින් අප විසින් පිළිගන්නා ලද සහ පිළිගන්නා බව ඔබ පිළිගන්නා අතර, ඔබ අප වෙත සපයන ඕනෑම වෛද්ය තොරතුරක්, ඔබේ සායනික තොරතුරු හෝ උපදේශකවරුන් වෙත උපදෙස් ලබා දීමට අවශ්ය වන ඔබගේ පෞද්ගලික තොරතුරුද සැපයීමට අවශ්ය වනු ඇත. ඉන්දියාවේ හෝ යුරෝපා සංගමයේ හෝ පෞද්ගලික දත්ත සඳහා ආරක්ෂාවක් නොමැති රටවල එවැනි සායන සහ / හෝ සේවා සපයන්නන් පදනම්ව සිටින එවැනි සායනික හා / හෝ සේවා සපයන්නන් ඔබේ පුද්ගලික තොරතුරු මාරු කිරීම හා අනාවරණය කිරීමට ඔබ නිරන්තරයෙන් එකඟ වේ. සායනයකට හෝ සැපයුම්කරුවෙකු සමඟ ඔබේ අදහස් විමසීමට හා වෙබ් අඩවි සේවා සම්බන්ධ වෙනත් කාරණාවලදී ඔබ ප්රගතිය සඳහා යාවත්කාලීන කිරීමට යාවත්කාලීන කිරීම සඳහා ඔබගේ දුරකථන අංක සහ ඊමේල් ලිපිනය ඇතුලත්ව ඔබගේ සම්බන්ධතා තොරතුරු ඔබගේ වරින් වර සම්බන්ධ කර ගත හැකිය. මේ සම්බන්ධයෙන් ඔබ අපව සම්බන්ධ කර ගැනීමට ඔබ එකඟ වේ. 2. වෙබ් අඩවියට ප්රවේශ වන වෙබ් අඩවි වලට පිවිසීමේදී සහ එහි පහසුකම් භාවිතා කරන අනෙක් අයගේ පුද්ගලිකත්වය සහ පුද්ගලිකත්වය සුරැකීමට Medmonks.com උත්සාහ කරයි. Medmonks.com කුකීස් භාවිතා කරන ආකාරය පිළිබඳ සම්පූර්ණ විස්තර සඳහා, අපි එකතු කරන තොරතුරු වර්ගය, අපි එය භාවිතා කරන ආකාරය සහ අපි තොරතුරු අනාවරණය කරන තත්වයන් පිළිබඳව වැඩිදුර විස්තර සඳහා, කරුණාකර අන්තර්ගතයට ඇතුළත් කර ඇති සහ අන්තර්ගත කොට ඇති පුද්ගලිකත්ව ප්රකාශය කියවන්න. මෙම භාවිතයේ කොන්දේසි. 3. Medmonks.com ඉන්දියාවෙන් පිටත servers ක්රියාත්මක කරයි, එබැවින් ඔබ ඉන්දියාවෙන් පිටත පෞද්ගලික දත්ත හුවමාරු කිරීමට එකඟ වේ. මෙම වෙබ් අඩවිය භාවිතා කරමින් ඔබ විසින් ඔබ විසින් පෞද්ගලික තොරතුරු (තොරතුරු තාක්ෂණ පනතෙහි අර්ථකථනය කර ඇති සංවේදී පෞද්ගලික දත්ත ඇතුලත්ව) Medmonks.com Holding සහ සැකසීම සඳහා ඔබ එකඟ වේ. මෙහෙයුම්, කළමනාකරණය, ආරක්ෂාව සහ පරිපාලනය Medmonks.com සහ අදාළ නීති, රෙගුලාසි හා ක්රියාපටිපාටීන් අනුගමනය කරමින්, ඉන්දියාවෙන් පිටත පෞද්ගලික දත්ත හුවමාරු කිරීම ඇතුළුව. 4. ඔබ සහ සායනයකින් සහ / හෝ සැපයුම්කරුවකු අතර සන්නිවේදනය විද්යුත් තැපෑල හරහා යැවිය හැක. ඔවුන්ගේ සන්නිවේදනය සොයා ගැනීම සඳහා සේවාදායකයින් සහ සායන සඳහා සහාය වන ලෙස මෙම විද්යුත් ලිපිවල අන්තර්ගතය Medmonks.com රඳවා තබා ගත හැකිය. 5. ඔබ සහ සායනයකින් සහ / හෝ සපයන්නා අතර දුරකථන සන්නිවේදනය Medmonks.com මගින් මාර්ගගත කළ හැකිය. ඔබ සහ සායනය සහ / හෝ සැපයුම්කරු අතර දුරකථන සන්නිවේදනය සොයා ගැනීම සඳහා ඔබට සහ සායනය සහ / හෝ සැපයුම්කරුට උපකාර කිරීම පිණිස කාලය සහ දිනය, සාර්ථකත්වය හෝ අසමත් වීම සහ දුරකථන අංක Medmonks.com මගින් ගබඩා කර තැබිය හැකිය. ඇමතුමෙහි ශ්රව්ය පටිගත කිරීම ද ගබඩා කළ හැකිය. දුරකථනයෙන් ඇමතුමක ශබ්දය සටහන් කරනු ලැබුවහොත්, ආරම්භයේ සිට මිනිත්තු ගණනාවකට පෙර මෙය ඔබට දැන ගත හැකි ශබ්ද පණිවුඩයක් ඇසෙනු ඇත. 6. ලියාපදිංචි පරිශීලකයෙක් බවට පත් වීමෙන් ඔබ විසින් ඔබ මිලදී ගත් වවුචර් පිළිබඳ තොරතුරු ඇතුළුව ඊමේල් මගින් ඔබට වෙළඳ දැන්වීම් සහ / හෝ ප්රවර්ධන ද්රව්ය යැවීමට අප එකඟ විය හැකිය. ඔබ අලෙවිකරණ අරමුණු සඳහා ඔබව සම්බන්ධ කර ගැනීමට අප කැමැති නොකළහොත්, අප විසින් නිකුත් කරන විද්යුත් තැපැල් සන්නිවේදනයන් සඳහා "දායකත්වයන්" සබැඳියන් අනුගමනය කිරීමෙන් හා අපට හෝ අපට 91 7683 088559 හි + සම්බන්ධ විය හැකිය.

8. තොරතුරු සැපයීම

1. ඔබ සායනික හා / හෝ සැපයුම්කරුවෙකුගේ අදහස් විමසීමට අවශ්ය නම්, ඔබේ සම්බන්ධතා තොරතුරු (දුරකථන අංකය සහ ඊමේල් ලිපිනය), වයස සහ ස්ත්රී පුරුෂභාවය වැනි තොරතුරු ඇතුළු සමහර තොරතුරු සැපයීමට ඔබෙන් ඉල්ලා සිටිනු ඇත ඔබ වෙත සේවාවන් සැපයීමට උනන්දුවක් දැක්විය හැකි සායනික හා / හෝ සේවා සපයන්නන් සඳහා ඔබගේ දත්ත ඉදිරිපත් කරන්න. ඔබ විසින් සපයනු ලබන තොරතුරුවලින් ඔබ සියලු දෙනාම කරුණු කාරණා නිවැරදිව නිවැරදිව, අන් අයගේ රහස්ය දේපල හෝ වෙනත් තෙවන පාර්ශවීය අයිතිවාසිකම් උල්ලංඝනය කිරීම පිළිබඳ වගකීම සහ ඔබ වෙබ් අඩවිය සඳහා පහසුකම් සැපයීම සඳහා ප්රමාණවත් වේ. ඔබගේ පුද්ගලිකත්වයට ගරු කිරීම සඳහා Medmonks.com සෑම අවස්ථාවකදීම උත්සාහ කළත්, ඔබ ප්රසිද්ධියේ ප්රකාශ කළහොත් ඔබට පුද්ගලික හානි සිදු විය හැකි කිසිදු තොරතුරක් ලබා නොදිය යුතුය. 2. අන්තර්ජාලය හරහා යවනු ලබන තොරතුරු සම්පූර්ණයෙන්ම ආරක්ෂිතව, නැතිවී යාම හෝ වෙනස් කිරීම සිදු විය හැකි බැවින් සම්පූර්ණයෙන්ම ආරක්ෂිතව සහතික කළ නොහැකිය. ඔබ වෙබ් අඩවිය භාවිතා කරන ඕනෑම තොරතුරක් සඳහා ආරක්ෂක අවදානම ඔබ විසින් පිළිගන්නා අතර එකඟ වේ. අන්තර්ජාලය හරහා යවනු ලැබූ තොරතුරුවලට අප වගකිව යුතු නැත. අප විසින් ඔබ වෙත එවන ලද ඕනෑම තොරතුරක් හෝ සායනයකට හෝ / හෝ සැපයුම්කරුවකුට හෝ වෙනත් තොරතුරු සඳහා හෝ ඔබ වෙත එවන ලද ඕනෑම අලාභයක් හෝ වෙනත් අලාභයක් සඳහා ඔබ හෝ වෙන කිසිවෙකු හෝ වග නොකිය යුතුය. අප විසින්, සායනය සහ / හෝ සැපයුම්කරු හෝ වෙනත් ඕනෑම තෙවන පාර්ශවයක් හරහා ඔබ වෙත එවනු ලැබේ.

9. අත්හිටුවීම / අවසන් කිරීම

Medmonks.com ඔබට දැනුම් දීමකින් තොරව ඕනෑම අවස්ථාවක, මෙම වෙබ් අඩවියට ඔබේ ප්රවේශය අත්හිටුවීම හෝ අත්හිටුවීම හෝ, සම්පූර්ණයෙන් හෝ අර්ධ වශයෙන් වෙබ් අඩවියේ කොටසක් වන ඕනෑම සේවාවකි, සීමාවකින් තොරව ඇතුලත්ව හෝ වෙනත් හේතුවක් නිසා ඔබ අසත්ය හෝ නොමඟ යවන ස්ථානයක් ලබා දී තිබේ. තොරතුරු, හෝ ඔබ මෙම භාවිතයේ කොන්දේසි උල්ලංඝනය කර ඇති අතර, හෝ වෙබ් අඩවිය වෙත ඉදිරිපත් කරන ලද ඕනෑම තොරතුරක් තහවුරු කිරීමට හෝ Medmonks.com සනාථ කිරීමට හෝ සත්යාපනය කළ නොහැකිය. මෙම වෙබ් අඩවියට පිවිසීම අත්හිටුවීම හෝ අත්හිටුවීම සඳහා Medmonks.com ඔබට හෝ තුන්වන පාර්ශ්වයකට වග නොකියයි.

10. වෙබ් අඩවිය භාවිතා කිරීම

1. මෙම වෙබ් අඩවියේ ඇතුළත් කිරීම, නමුත් එයට සීමා නොවී ඇති නමුත්, එය සීමා නොකරන ඕනෑම අරමුණක් සඳහා මෙම වෙබ් අඩවිය හෝ එහි පහසුකම් සහ / හෝ සේවාවන් කිසිවක් භාවිතා නොකිරීමට ඔබ එකඟ වේ. ඔබගේම හෝ වෙනත් කෙනෙකුගේ දත්ත සමුදායන්, වාර්තා, නාමාවලි, ගනුදෙනුකරුවන්ගේ ලැයිස්තු, තැපැල් හෝ සෙවුම් ලැයිස්තු නිර්මාණය කිරීම, පරීක්ෂා කිරීම, තහවුරු කිරීම, යාවත්කාලීන කිරීම හෝ සංශෝධනය කිරීම ඇතුළුව, (බී). මෙම භාවිතයේ කොන්දේසි මගින් වංචනික, නීති විරෝධී හෝ තහනම් කරන ඕනෑම අරමුණක්; (ඇ). මෙම වෙබ් අඩවියේ හෝ වෙබ් අඩවියේ අන්තර්ගත හෝ වෙනත් ආකාරයකින් භාවිතා කර ඇති ඕනෑම තොරතුරු, මෘදුකාංග, නිෂ්පාදන සහ සේවාවන් විකිණීම, වෙනස් කිරීම, සම්ෙපේෂණය කිරීම, විදහා දැක්වීම, ෙබදා හැරීම, සම්ෙපේෂණය, පතිනිෂ්පාදනය කිරීම, ලබා දීම, වෙනත් වෙබ් අඩවියක්, සමීක්ෂණ, තරඟ හෝ පිරමීඩ යෝජනා ක්රම වලට සීමා නොවී වෙනත් ඕනෑම වාණිජමය භාවිතයක විකිණීම, බෙදා හැරීම සඳහා වෙබ් අඩවියක් සඳහා වෙබ් අඩවියක්. (ඈ). දේශීය නීතිය අනුව එය තහනම් හෝ තහනම් කරන ලද වෙබ් අඩවිවල සහ ඒවා භාවිතා කිරීම; (ඉ). වෙබ් අඩවියට හානි කිරීම හෝ වෙනත් වෙබ් අඩවි භාවිතා කිරීම හා / හෝ විනෝදවීමට හානි කිරීම, අක්රිය කිරීම, අනාරක්ෂිතබව, ගංවතුර, තැපැල් බෝම්බය, බිඳවැටීම හෝ අඩුවීමට හැකි ආකාරයෙන් වෙබ් අඩවිය පරිශීලනය කිරීම හෝ භාවිතා කිරීම; (ඊ). බැනරය පුවරුව, ෆෝරමයක් හෝ වෙනත් ආකාරයකින් වෙබ් අඩවියට හෝ ඉන් පිටත වෙබ් අඩවියට හෝ ඉන් පිටත පලකිරීම හෝ සම්ප්රේෂණය කිරීම, තැපැල් කිරීම හෝ සම්ප්රේෂණය කිරීම, නීති විරෝධී, අපවාදාත්මක, තර්ජනාත්මක, ලිඛිතව, අපහාසාත්මක, කෲර, අසභ්ය, පිළිකුල් සහගත, අපවාදාත්මක, අසභ්ය හෝ අසභ්ය, නීතිය යටතේ සිවිල් හෝ අපරාධ වගකීම්වලට හේතු විය හැකි ය. (උ). ට්රොජන් අශ්වයන්, පණුවන්, ස්පයිවෙයාර්, ඇඩ්වෙයාර්, කාල බෝම්බ, අවලම්බුබට්ස් හෝ වෙනත් පරිගණක ක්රමලේඛන හෝ එන්ජින් අඩංගු වන ඕනෑම ද්රව්යයක් ඇතුළුව, ඒවාට සීමා නොකෙරෙන ද්රව්ය බෙදා හැරීම, Medmonks.com හෝ වෙනත් පාර්ශවික පරිගණක පද්ධති වලට හානි විය හැකිය. පරිගණකයේ ක්රියාකාරිත්වය හෝ වෙබ් අඩවියේ ක්රියාකාරිත්වය විනාශ කිරීමට, විනාශ කිරීමට හෝ වෙනත් ආකාරයකට හානි කිරීමට අදහස් කරන ලදී. (h). වෙනත් පුද්ගලයෙකු හිරිහැර කිරීම, හානි කිරීම හෝ අපයෝජනය කිරීම, හෝ ලිඛිත අවසරයකින් තොරව වෙනත් ඕනෑම පුද්ගලයෙකුට විකිණීම, හෝ ස්පෑම් හෝ විද්යුත් තැපැල් ලිපිනයක් හෝ යතුරු ලියුම් යැවීම හෝ ප්රචාරය කිරීම සම්බන්ධ කිරීම, ප්රචාරණය කිරීම, ඉල්ලීම් කිරීම, (මම). ඔබේ භාවිතය සඳහා අදහස් නොකරන දත්ත හෝ ද්‍රව්‍ය වෙත ප්‍රවේශ වීම; ඔබට ප්‍රවේශ වීමට අවසර නැති සේවාදායකයකට හෝ ගිණුමකට පිවිසීම; පද්ධතියක හෝ ජාලයක අනාරක්ෂිත බව සොයා බැලීමට, පරිලෝකනය කිරීමට හෝ පරීක්ෂා කිරීමට හෝ නිසි අවසරයකින් තොරව ආරක්ෂක හෝ සත්‍යාපන පියවර උල්ලං to නය කිරීමට උත්සාහ කිරීම; හෝ කිසියම් පුද්ගලයෙකු හෝ ආයතනයක් ලෙස පෙනී සිටීම, හෝ ඔවුන්ගේ අනන්‍යතාවය හෝ අනුබද්ධතාව කිසියම් ආකාරයකින් ව්‍යාජ ලෙස ප්‍රකාශ කිරීම හෝ වෙනත් ආකාරයකින් වැරදි ලෙස නිරූපණය කිරීම; (j). වෙබ් අඩවියට අනවසර පිවිසීමක් ලබා ගැනීමට උත්සාහ කිරීම, අනවසර පිවිසීම් හෝ මුරපද යෙදීමේ හෝ වෙනත් ආකාරයකින් ඕනෑම Medmonks.com වෙබ් අඩවියකට සම්බන්ධ වූ ඕනෑම පරිගණක පද්ධතියක් හෝ ජාලයක් ලබා ගැනීමට උත්සාහ කිරීම; ෙහෝ (k). වෙබ් අඩවියේ සිට හෝ වෙබ් අඩවියේ කිසිදු අන්තර්ගතයක් වෙබ් අඩවියෙන් නිරීක්ෂණය කිරීම, පිළිබිඹු කිරීම හෝ පිටපත් කිරීම මගින් Medmonks.com හි පූර්ව ලිඛිත අනුමැතියකින් තොරව ඕනෑම වැඩසටහනක තොරතුරු හෝ තොරතුරු (සීමා කිරීම් විද්යුත් තැපැල් ලිපිනයකින් හෝ වෙනත් පරිශීලකයන්ගෙන් තොරව) එකතු කිරීම හෝ වෙනත් ආකාරයකින් එකතු කිරීම. 2. මෙම වෙබ් අඩවියේ අඩංගු පිටු තාක්ෂණික දෝෂ සහ මුද්රණ දෝෂ ඇතුළත් විය හැකිය. මෙම වෙබ් අඩවියේ තොරතුරු කලින් කලට යාවත්කාලීන කළ හැකි වුවද, මෙම පිටු වල තොරතුරු යාවත්කාලීන කිරීම හෝ කිසිදු අසත්යයක් සඳහා කිසිදු වගකීමක් භාර ගැනීමට අප කිසිදු වගකීමක් භාර නොදේ. 3. Medmonks.com සිය අභිමතය පරිදි, එහි තනි අභිමතය පරිදි, මෙම කොන්දේසි වල ඔබ විසින් උල්ලංඝනය කර ඇති සියළුම නීතිමය පිළිපැදීම් අනුගමනය කිරීම, ඔබේ වෙබ් අඩවියේ සිට ඔබේ වෙබ් අඩවියේ පළ කිරීම් හා අන්තර්ගතයන් ඉවත් කිරීම පමණක් සීමා නොවී, ඔබේ ගිණුම වසා දැමීම සහ / හෝ මෙම වෙබ් අඩවියට පිවිසීමට සහ වෙබ් අඩවි සේවා භාවිතා කිරීමට ඔබට ඇති හැකියාව සීමා කිරීම.

11. ප්රකාශන හිමිකම් සහ සීමිත බලපත්ර

1. තොරතුරු, අන්තර්ගතය, ග්රැෆික්ස්, පෙළ, ශබ්ද, රූප, බොත්තම්, වෙළඳ ලකුණු, සේවා සලකුණු, ලබා ගැනීම, ව්යාපාර නාම, ඩොමේන් නාම, හිතවතුන්ගේ අයිතිවාසිකම්, දැනුම, නිර්මාණ සහ වෙළඳ නාමයන් සහ වෙළඳ ලාංඡන ලියාපදිංචිය හෝ ලියාපදිංචි නොකළ) (මෙම වෙබ් අඩවියේ අඩංගු "ද්රව්ය") හිමිකම්, වෙළඳ ලකුණු, දත්ත සමුදා අයිතිය, sui generis අයිතිය සහ අනෙකුත් බුද්ධිමය දේපළ නීති රක්ෂණය කර ඇති අතර ජාතික නීති සහ ජාත්යන්තර ගිවිසුම් යටතේද ආරක්ෂා කරනු ලැබේ. Medmonks.com සහ / හෝ එහි අවසර ලත්කරුවන් (නඩු පැවරිය හැකි පරිදි) සියලු හිමිකම්, හිමිකම්, උනන්දුව සහ බුද්ධිමය දේපළ අයිතිවාසිකම් රඳවා තබා ගනී. තෙවන පාර්ශව වෙළඳ ලකුණු භාවිතා කිරීම විස්තර කිරීම සහ හඳුනාගැනීමේ අරමුණු සඳහා පමණි. එවැනි වෙළඳ ලකුණු ඔවුන්ගේ ලියාපදිංචි අයිතිකරුවන්ගේ ලියාපදිංචි වෙළඳ ලකුණු වේ. Medmonks.com එවැනි තුන්වන පාර්ශවීය වෙළඳ ලකුණු සම්බන්ධයෙන් අදාළ අයිතිය හෝ වෙනත් අයිතිවාසිකම් ප්රකාශ කරන්නේ නැත. 2. මෙම වෙබ් අඩවියේ වෙනත් ඕනෑම උපකරණයක් හෝ පිටපත් කිරීම, වෙනස් කිරීම, බෙදා හැරීම, උඩුගත කිරීම, නැවත ප්රකාශයට පත් කිරීම, නිස්සාරණය කිරීම, නැවත භාවිතය, සංස්ථාපනය හෝ වෙනත් ද්රව්ය සමඟ වැඩ කිරීම හෝ නැවත සැකසීම තාක්ෂණය භාවිතා කිරීම, Medmonks.com පූර්ව අවසරය නොමැතිවම තහනම් කර ඇති අතර Medmonks.com හිමිකාර අයිතීන් උල්ලංඝනය කිරීමකි. මෙහි දක්වා ඇති පරිදි හැර, මෙම භාවිතයේ කොන්දේසි කිසිවක් හෝ implicitly හෝ වෙනත් ආකාරයකින්, ඕනෑම ප්රකාශන හිමිකම්, පේටන්ට්, වෙළඳ ලකුණු, දත්ත සමුදා අයිතිය, sui generis අයිතිය හෝ වෙනත් බුද්ධිමය දේපල හෝ හිමිකම් අයිති හිමිකම හෝ ඕනෑම අයිතියක් හෝ අයිතියක් ලබා දිය යුතුය. Medmonks.com, එහි අවසර ලත්කරුවන් හෝ ඕනෑම තෙවන පාර්ශවයක්. 3. උපපරිවර්ණ බලපත්රයක් ලබා දීම, ප්රතිනිෂ්පාදනය, බෙදාහැරීම, සම්ප්රේෂණය, ව්යුත්පන්න කාර්යයන් නිර්මාණය කිරීම, ප්රසිද්ධියේ ප්රදර්ශනය කිරීම සහ ප්රසිද්ධියේ ඉටු කිරීම සඳහා ඕනෑම ද්රව්යයක් සහ වෙනත් නව හෝ වැඩිදියුණු කරන ලද සේවාවන් සඳහා සීමිත අදහස් ඇතුළුව, වෙබ් අඩවියට ඔබ ලියාපදිංචි කිරීමේ ක්රියාවලිය හෝ වෙනත් ආකාරයකින් වෙබ් අඩවියකට ඉදිරිපත් කරන විට, වෙබ් අඩවියේ බැනට් පුවරුව හෝ ඇගයීම් සංසදයට යවනු ලබන ඕනෑම තොරතුරක් ද ඇතුළුව තොරතුරු ඇතුළත් වේ.

12. චක්රලේඛ අංක

1. මෙම වගන්තිය ඔබගේ ප්රවේශය හා වෙබ් අඩවිය භාවිතා කිරීම සඳහා Medmonks.com හි නීතිමය වගකීම සීමා කරයි. ඔබ මෙම වගන්තිය ප්රවේශමෙන් කියවිය යුතුය. ඔබ මෙම කොන්දේසි සඳහා ඔබ මෙම කොන්දේසි සඳහා එකඟ වී ඇති බව මෙහි සඳහන් කොන්දේසි මත රඳා පවතින බව සහ ඔබ මෙම කොන්දේසි ප්රතික්ෂේප කිරීම මෙම කොන්ත්රාත්තුවේ අත්යවශ්ය පදනම බව ඔබ පිළිගනී. 2. මෙම වෙබ් අඩවියේ "පරිදිම" ලෙස භාවිතා කරන සියලුම පරිශීලකයින්ට සහ අදාළ නීතියෙන් අවසර ලබා ඇති දැවැන්තම ප්රමාණයට, වෙබ් අඩවිය ඕනෑම ප්රකාශනයක් හෝ වගකීම් වලින් තොරව, ප්රකාශිත හෝ ව්යංගයකින් තොරව ලබා ගත හැකිය. Medmonks.com වෙබ් අඩවියේ අඩංගු සේවා හෝ ද්රව්ය පිළිබඳව කිසිදු නියෝජනයක්, වගකීම් හෝ පොරොන්දුවක් නොපෙන්වීම, සීමා කිරීම ඇතුළුව ඔවුන්ගේ වෙළඳ කටයුතු, ගුණාත්මකභාවය හෝ යෝග්යතාව සඳහා විශේෂිත අරමුණක් සඳහා වේ. වෙබ් අඩවියේ දක්වා ඇති සියලු තොරතුරු මාර්ගෝපදේශකයක් පමණක් වන අතර වෘත්තීය වෛද්ය උපදෙස් සඳහා ආදේශකයක් ලෙස නොසැලකිය යුතු අතර මෙම වෙබ් අඩවියේ දක්වා ඇති ඕනෑම තොරතුරක් පිළිබඳව නිරවද්යතාවයක් නොමැති අතර Medmonks.com කිසිදු ආකාරයකින් පෙනී සිට නැත. Medmonks.com වෙබ් අඩවියේ හෝ සේවා සපයන සර්වරය විසින් නොතිබීම, වගකීම් හෝ පොරොන්දුවක් නොමැතිව, වෛරස් හෝ වෙනත් අහිතකර මූලද්රව්ය වලට පමණක් සීමා නොවු දෝෂ වලින් තොර වනු ඇත. අදාළ නීතිය මඟින් අවසර ලබා දී ඇති උපරිම ප්රමාණයට, Medmonks.com පරිගණක වෛරසය, දෝෂය, වෙනස්කම් කිරීම, අනවසර පිවිසුම, මැදිහත්වීම, වෙනස් කිරීම හෝ භාවිතය, වංචා, සොරකම්, තාක්ෂණික අසාර්ථකත්වය, දෝෂය, අත් හැරීම, බාධා කිරීම්, මකාදැමීම්, දෝෂය, ප්රමාද කිරීම හෝ පරිපාලනය, ආරක්ෂාව, සාධාරණත්වය සහ අඛණ්ඩතාව හෝ වෙබ් අඩවියේ කිසියම් පැතිකඩක් නිසියාකාරව දූෂණය හෝ බලපෑමට ලක්වන අතරමැදියන් පාලනය කිරීමෙන් ඔබ්බට සිදුවන ඕනෑම සිදුවීමක් හෝ සිදුවීමක්. වෙබ් අඩවියේ ඔබ භාවිතා කරන සියල්ල ඔබගේ අවධානමයි. වෙබ් අඩවියේ සපයනු ලබන පහසුකම්, සේවාවන්, ද්රව්ය හෝ භාණ්ඩ මත හෝ ඔබේ වෙබ් අඩවිය භාවිතා කිරීමෙන් ලබාගත් වෙනත් තොරතුරුවලින් ඔබ බාගත කිරීම හෝ භාවිතා කිරීම හෝ භාවිතා කිරීම හෝ සම්පූර්ණයෙන්ම වගකීමෙන් හා පූර්ණ පාක්ෂිකත්වය පිළිබඳ වගකීම දරයි. . අදාළ නීතිය මගින් අවසර ලබා දී ඇති උපරිම සීමාව වන Medmonks.com සහ Medmonks.com වෙත විදුලි සංදේශ හා ජාල සේවා සැපයුම්කරුවන් ඔබගේ භාවිතය හෝ හෝ ඔබේ වෙබ් අඩවිය භාවිතා කිරීමට ඇති නොහැකියාවෙන් ඇති වන හානි සඳහා වගකියනු නොලැබේ. කොන්ත්රාත්තුව, උල්ලංඝනය කිරීම හෝ වෙනත් හේතු මත පදනම්ව වුවත්, ඒ හා සම්බන්ධ සියලු හිමිකම් සහ හිමිකම් ගෙවීම්. Medmonks.com වෙතින් ඔබ ලබාගත් වාචික හෝ ලිඛිත හෝ උපදෙස් හෝ තොරතුරු කිසිදු වගකීමක් හෝ වගකීම් සහතික කිරීමක් හෝ වෙනස් කිරීමක් ලෙස සැලකිය යුතුය. 3. අදාළ නීතියෙන් අවසර දී ඇති උපරිම ප්‍රමාණයට, මෙඩ්මොන්ක්ස්.කොම් කිසිදු වගකීමක් භාර නොගන්නා අතර කිසිදු සායනයක, සැපයුම්කරුවකුගේ හෝ සෞඛ්‍ය සේවා වෘත්තිකයෙකුගේ හෝ ඕනෑම වෛද්‍යවරයෙකුගේ හෝ වෙනත් වෛද්‍යවරයකුගේ ක්‍රියාකාරිත්වය, ආරක්ෂාව, තත්වය හෝ සේවාව සම්බන්ධයෙන් ප්‍රකාශිත හෝ ඇඟවුම් කරන කිසිදු වගකීමක් අප විසින් ලබා නොදේ. ඔබ වෙනුවෙන් හෝ වෙනුවෙන් භාවිතා කරන සායනය සහ / හෝ සැපයුම්කරු සමඟ සම්බන්ධ වූ පුද්ගලයා. ඕනෑම සායනයක් සහ / හෝ සැපයුම්කරුවකු හෝ එවැනි සායනයක් හා / හෝ සැපයුම්කරුවෙකු හෝ වෛද්යවරයකු හෝ වෙනත් රෝගියකුට හෝ අලාභ, හානි හෝ වියදම් සඳහා ඇබෑර්තු, දෝෂ, පැහැර හැරීම්, නියෝජනයන්, වගකීම්, උල්ලංඝනය හෝ නොසැලකිල්ල සඳහා Medmonks.com වගකියනු නොලැබේ. ප්රතිඵලයයි. 4. Google හි සහ වෙනත් පරිවර්තන සේවාවන් මගින් ගෙනයන පරිවර්තන අඩංගු Medmonks.com වෙබ් අඩවියෙහි අඩංගු විය හැක. Medmonks.com මෙම පද්ධති මගින් පරිවර්ථනය කරන ලද කිසියම් තොරතුරුවල නිරවද්යතාව, විශ්වසනීයත්වය හෝ නිවැරදිතභාවය සහතික නොකෙරේ, ප්රතිඵලයක් ලෙස සිදුවන පාඩුව සඳහා වගකීම භාර නොගනී. නිල පිටපත යනු මුලින්ම (නොමිළේ පරිවර්තනය කරන ලද) අනුවාදය වේ. පරිවර්තනවල ඇතිවන වෙනස්කම් හෝ වෙනස්කම් බැඳී නොමැති අතර අනුකූලතාවය හෝ බලාත්මක කිරීමේ අරමුණු සඳහා නීතිමය බලපෑමක් නැත. පරිවර්තිත වෙබ් අඩවියේ අඩංගු තොරතුරු වල නිරවද්යතාව සම්බන්ධයෙන් පැන නගින ගැටළු ඇත්නම්, කරුණාකර නිල සංස්කරණයේ මුල් පිටපත වෙත යොමුවන්න. මෙම සේවාව GOOGLE විසින් බලවත් පරිවර්තන අන්තර්ගත විය හැක. GOOGLE සියළුම වගකීම්, වගකීම් සහ ඕනෑම වෙළඳාමේ ඇති ඕනෑම වගකීමකින් යුතු වරප්රසාදයන්, යෝග්යතාව සහ නිර්දෝෂීතාව සඳහා යෝග්යතාවයන් හැරෙන්නට පරිවර්ථනය කිරීමට, අර්ථකථනය හෝ අනුබල දෙනු ලැබේ.

13. වගකීම් සීමා කිරීම

1. අදාළ නීතිය මගින් අනුමත කළ හැකි පරිදි, Medmonks.com හෝ එහි නිලධාරීන්, අධ්යක්ෂවරුන්, සේවකයින්, අනුබද්ධ හෝ වෙනත් නියෝජිතයන් හෝ කිසිදු පහසුකමක්, සේවා සහ වෙබ් අඩවි සේවා හෝ මෙම වෙබ් අඩවියෙන් හෝ මෙම වෙබ් අඩවියෙන් හෝ ඇතුළත්ව ඇතුළුව ගනු ලබන ගනුදෙනු හෝ සැකයෙන් තොරව, මෙම වෙබ් අඩවිය හරහා ඔබේ වෙබ් අඩවියේ සායන සහ / හෝ සපයන්නන් හෝ වෛද්ය සේවාවන් සමඟ ගනුදෙනු කිරීම, සෘජු හෝ වක්ර හෝ හෝ අලාභ, දත්ත අහිමි, ආදායම් අහිමිවීම, ලාභය හෝ අවස්ථාව, අහිමි කිරීම හෝ හානි කිරීම, තෙවන පාර්ශ්වයන්ගේ දේපල සහ හිමිකම්, එවැනි අලාභයක් හෝ හානි හෝ විය හැකි හෝ එවැනි අලාභයක් හෝ හානිය සාධාරණ ලෙස අනාවැකි පළ විය. 2. කිසිම සායනයක් හෝ / හෝ සැපයුම්කරුවකු හෝ තුන්වන පාර්ශවයක ප්රකාශ හෝ හැසිරීමෙන් ප්රතිඵලයක් ලෙස කිසිදු හානියක් සඳහා Medmonks.com හෝ එහි නිලධාරින්, අධ්යක්ෂවරුන්, සේවකයින්, අනුබද්ධ හෝ වෙනත් නියෝජිතයන් විසින් වගකිව යුතු නොවේ නම් හෝ අත්හිටුවීම, අත්හිටුවීම හෝ අවසන් කිරීම එවන් බාධා කිරීම්, අත්හිටුවීම හෝ අවසන් කිරීම යුක්ති සහගත ද නැතහොත් නොසැලකිලිමත් හෝ හිතාමතා, නොලැබීම හෝ ප්රචාරය කිරීම යනුවෙන් වෙබ් අඩවි සේවා සපයන ලදී. 3. ඉහත සඳහන් සීමාවන් නොසලකා හැරීමෙන් කිසිදු කොන්දේසියක් යටතෙන් Medmonks.com හෝ එහි නිලධාරින්, අධ්යක්ෂවරුන්, සේවකයින්, අනුබද්ධ හෝ වෙනත් නියෝජිතයන් විසින් යම් යම් පමාදයක් හෝ අසාර්ථක වීමක් සඳහා වගකිව යුතු අතර, එය සෘජු හෝ වක්ර ක්රියාකාරීත්වයකින් සිදුවන ප්රතිඵල සීමාසහිත, අන්තර්ජාල අසාර්ථකත්වය, පරිගණක උපකරණවල අසමතුලිතතා, විදුලි සංදේශ අසමත්වීම්, අනෙකුත් උපකරණවල අසාර්ථකත්වය, විදුලි බල බිඳවැටීම්, වැඩ වර්ජන, ගිහින් ගැටුම්, කැරලි, අන්තර් ක්රියාකාරීත්වය, සිවිල් කැලඹීම්, ශ්රම හිඟතාවන්, ගිනි, ගංවතුර, කුණාටු, පිපිරීම්, දෙවියන්ගේ ක්රියාවන්, යුද්ධ, රජයේ ක්රියාවන්, දේශීය හෝ විදේශීය උසාවිවල හෝ විනිශ්චයකරුවන්ගේ නියෝග හෝ තෙවන පාර්ශ්වීය නොවන කාර්ය සාධනය. 4. Medmonks.com විසින් එහි නොසැලකිල්ල හෝ එහි සේවකයින් හෝ බලයලත් නියෝජිතයින් හෝ වංචාවන් සඳහා හේතු වූ මරණ හෝ තුවාල සිදුවීම් සඳහා වගකීම ඉවත් නොකෙරේ.

14. වන්දිය

නෛතික වියදම්, ගාස්තු, නීතිමය වියදම්, වියදම්, වියදම්, ක්රියාවන්, පිරිවැය, නඩු, ක්රියාවන්, පිරිවැය, ඔබගේ ගිණුම යටතේ සිදු කරන ඕනෑම ක්රියාකාරකමක් හේතුවෙන් ඔබේ වෙබ් අඩවිය භාවිතා කිරීම හෝ අනිසි ලෙස භාවිතා කිරීම, මෙම වෙබ් අඩවියේ අන්තර්ගතයන් පෝස් කිරීම ඇතුළුව, නමුත් එය සීමා නොවී, ඕනෑම තෙවන පාර්ශ්වයක් වෙත සිදු කරන ලද හානි, වගකීම්, සායනික හා / හෝ සේවා සපයන්නන් සමඟ, වෙනත් වෙබ් අඩවි වල බුද්ධිමය දේපළ හෝ වෙනත් අයිතිවාසිකම් උල්ලංඝනය කිරීම හෝ ඔබගේ උල්ලංඝනය වීමෙන් හෝ මෙම භාවිතයේ කොන්දේසි උල්ලංඝණය වීමෙන් වෙනත් අයෙකුට මෙම වෙබ් අඩවියේ සිය වෙබ් අඩවියේ පළ කිරීමක් ලෙස අන් අය සමඟ සම්බන්ධ කර ගැනීම.

15. තෙවන පාර්ශව වෙබ් අඩවි වලට සම්බන්දතා

මෙම වෙබ් අඩවිය තුන්වන පාර්ශව වෙබ් අඩවි වලට සබැඳි තිබේ. තෙවන-පාර්ශ්වීය වෙබ් අඩවි භාවිතා කිරීම ඔබේ එක් එක් වෙබ් අඩවියේ අඩංගු කොන්දේසි සහ කොන්දේසිවලට යටත් වේ. මෙම වෙබ් අඩවිය හරහා ඕනෑම වෙනත් වෙබ් අඩවියකට පිවිසීම ඔබේම අවදානමකි. Medmonks.com කිසිදු තෙවන පාර්ශව වෙබ් අඩවිවල හෝ වෙනත් වෙබ් අඩවි හෝ සම්බන්ධ හෝ කිසිදු සම්බන්ධයක් හෝ සන්නිවේදනයක් පිළිබඳ තොරතුරු, දත්ත, අදහස්, ප්රකාශයන් වල නිරවද්යතාවය හෝ වග කියනු නොලැබේ. ඕනෑම අවස්ථාවක තෙවන පාර්ශව වෙබ් අඩවියකට සබැඳියක් නතර කිරීමට Medmonks.com අයිතිය රඳවා තබා ගනී. Medmonks.com තෙවන පාර්ශ්වීය වෙබ් අඩවියකට සබැඳියක් සපයන බව එයින් අදහස් කරන්නේ Medmonks.com අනුමත කිරීම, අනුමත කිරීම හෝ අනුග්රහය ලබා දීම නොවන බවය, එසේම Medmonks.com තෙවන පාර්ශව වෙබ් අඩවි, අයිතිකරුවන් හෝ අනුග්රාහකයන් සමඟ අනුබද්ධ නොවේ. මෙම වෙබ් අඩවිය භාවිතා කරන අය සඳහා පහසුව සඳහා Medmonks.com මෙම සබැඳියන් සපයයි.

16. ලබාගත හැකිය

1. වෙබ් අඩවිය සෑම විටම වෙබ් අඩවිය ලබා ගත හැකි බවට Medmonks.com උත්සහා දරයි වුවද, වෙබ් අඩවියට පිවිසීමේදී බාධාවකින් තොරව, නඩත්තු කිරීම, වැඩි දියුණු කිරීම් සහ හදිසි අලුත්වැඩියාවට ඉඩදීමට හෝ විදුලි සංදේශ සම්බන්ධතා බිඳවැටීම සහ අපේ පාලනයෙන් පරිබාහිර උපකරණ. වෙබ් අඩවියෙහි වෙනස් කිරීම, අත්හිටුවීම හෝ අත්හිටුවීම හේතුවෙන් ඔබට ලැබෙන පාඩුව නිසා Medmonks.com ඔබට වගකියනු නොලැබේ. 2. ඔබ වෙබ් අඩවිය වෙත ඉදිරිපත් කරන ඕනෑම අන්තර්ගතයක් සහ දත්ත ආරක්ෂිතව සහ ආරක්ෂාව ලබා ගැනීම සඳහා තනි වගකීම ඔබ සතුය. පරිගණක වෛරස් හෝ වෙනත් විනාශකාරී අයිතමයන් සඳහා ස්කෑන් කිරීම සඳහා සාධාරණ සහ සුදුසු පූර්වාරක්ෂක පියවරයන් සඳහා.

17. මෙම කොන්දේසි වල වෙනස්වීම්

Medmonks.com ඕනෑම අවස්ථාවක හෝ දැනුම්දීමකින් තොරව, මෙම වෙබ් අඩවිය හරහා ඕනෑම වේලාවක හෝ වෙනත් ඕනෑම සේවාදායකයකු හෝ ඕනෑම තෙවන පාර්ශවයක් හරහා මෙම වෙබ් අඩවිය හරහා ලබා දෙන ඕනෑම සේවාවකින් නවතා දැමීමට හෝ නවතා දැමිය හැකිය. මෙම වෙබ් අඩවියේ ඕනෑම කොටසක අන්තර්ගතය, ඉදිරිපත් කිරීම, ක්රියාකාරිත්වය, පරිශීලක පහසුකම් සහ / හෝ මෙම වෙබ් අඩවියේ සිටම එහි තනි අභිමතය පරිදි වරින් වර වෙනස් කිරීමට අයිතිය ඇත. මෙම වෙබ් අඩවිය වෙත පිවිසෙන සෑම වාරයකදීම ඔබ වෙනස්කම් සඳහා මෙම කොන්දේසි පරික්ෂා කළ යුතුය. ඔබේ වෙබ් අඩවිය දිගටම භාවිතා කිරීම සහ / හෝ "මම පිළිගන්නා" බොත්තම මත ක්ලික් කිරීමෙන් ඔබේ සංශෝධිත භාවිත නියමයන් පිළිගන්නා බවට සලකනු ඇත.

18. අධිකරණ බලය සහ නීතිය පාලනය කිරීම

1. මෙම වෙබ් අඩවිය ඉන්දියාවේ සිට Medmonks.com විසින් පාලනය කර මෙහෙයවනු ලැබේ. Medmonks.com වෙබ් අඩවියේ සේවාවන් සහ වෙබ් අඩවි ඇතුළු පහසුකම් සපයනු නොලැබේ. මෙම වෙබ් අඩවිය හරහා ඉන්දියාවට හැර වෙනත් රටවල් සඳහා භාවිතා කිරීමට යෝග්ය හෝ සුදුසු හෝ වෙනත් නීතිමය හෝ නියාමන අවශ්යතා වලට අනුකූල වන බව නිරූපනය නොකරයි. වෙනත් රටවල්. මෙම වෙබ් අඩවියට පිවිසීමේදී, ඔබ ඔබේම අවදානමකින් හා ඔබේම මූලිකත්වය මත, සහ දේශීය නීතිවලට අනුකූලව වගකීම දරනු ලැබේ. මෙම වෙබ් අඩවියේ වෙබ් අඩවි, වෙබ් අඩවි සේවා සහ වෙබ් අඩවියේ අන්තර්ගත හෝ වෙබ් අඩවිය ඇතුළු වෙබ් අඩවි, වෙබ් අඩවි හා වෙබ් අඩවි ඇතුළු වෙනත් වෙබ් අඩවි හෝ වෙබ් අඩවියේ අන්තර්ගත හෝ වෙබ් අඩවිය ඇතුළු වෙබ් අඩවි නිර්මාණය කිරීම තහනම් නම්, මෙම වෙබ් අඩවියෙන් හෝ වෙබ් අඩවියේ හෝ වෙබ් අඩවියෙන් ලබා දෙන පහසුකම්, සේවාවන් සහ / හෝ ද්රව්යයන් ඔබ වෙත යොමු කර නොමැත. 2. මෙම භාවිතයේ කොන්දේසි ඉන්දියානු නීතිවලට අනුකූලව හා අනුකූල වන අතර, ඔබ Medmonks.com හි ප්රයෝජනය උදෙසා, සහ මෙම Medymonks.com අයිතිය සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කිරීම සම්බන්ධයෙන් Medmonks.com අයිතියට හානි නොකරයි. ඕනෑම අධිකරණයක නිශ්චිත බලයක් ඇති බවත්, එම නියමයන් සම්බන්ධයෙන් පැන නගින හෝ සිදු වන ඕනෑම ක්රියාවක් හෝ ක්රියාපටිපාටියකට සවන් දීමටත්, තීරණය කිරීමටත් අධිකරණ බලයක් ඇති බවත්, එම කටයුතුවලට ඔබ අවිනිශ්චිත ලෙස එම අධිකරණයෙහි අධිකරණ බලය පැවරිය යුතු බවත් තීරණය කළ යුතුය. 3. ඕනෑම ආරවුල විසඳීමේ ක්රියා පටිපාටියක හෝ භාවිතා කිරීමේ කොන්දේසි යටතේ ඕනෑම භාෂාව ඉංග්රීසි වේ.

19. විවිධ

මෙම භාවිතයේ යම් විධිවිධානයක් පිළිබඳ යම් කොන්දේසියක් අත්හිටුවීම වලංගු භාවයක් තිබිය යුතුය. යම් විධිවිධානයක් යටඡත් කිසියම් විධිවිධානයක් යටමත් කිසියම් ප්රතිපාදනයක් අත්හිටුවීම හෝ වෙනත් විධිවිධානයක් මත නොසලකා හැරීම හෝ අනාගතයේ දී කිසියම් විධිවිධානයක් අඛණ්ඩව නොසලකා හැරීමක් සිදු නොකෙරේ. මෙම භාවිතයේ ඇති කොන්දේසි අනුව, වෙන් වෙන් වශයෙන් සහ වෙන් කළ හැකි අතර ඒ අනුව ක්රියාත්මක විය හැකි ය. ඕනෑම අවස්ථාවක, යම් විධිවිධානයක් ඕනෑම නිශ්චිත අධිකරණයක විනිශ්චය කරනු ලැබුවහොත් හෝ ඉවත් කිරීමට හෝ වෙනත් කිසිම විධිවිධාන වල වලංගුභාවය, නීත්යානුකූල භාවය සහ බලාත්මක කිරීම බලාත්මක නොකළ යුතුය. මෙම භාවිතයේ කොන්දේසි කිසිවක් හෝ ඔබ හා Medmonks.com අතර සම්බන්ධතාවයක් ඇති කිරීමට අදහස් නොකළ යුතුය, හෝ අනෙක් පාර්ශවයේ නියෝජිතයා ලෙස සලකනු නොලැබේ. මෙම වෙබ් අඩවි භාවිතා කිරීම මෙම වෙබ් අඩවිය, එහි පහසුකම් සහ / හෝ සේවාවන් භාවිතා කිරීම හා ඔබ හා Medmonks.com අතර ඇති සියලු අවබෝධය හා එකඟත්වය නියෝජනය කරයි, සහ වෙබ් අඩවි සේවා පෙර සහ ඕනෑම පූර්ව ප්රකාශයන්, අවබෝධයක් සහ ගිවිසුම් වෙනස්.